ćir| lat

Plan poslovanja

POČETNA / POSLOVANJE / VAŽNI AKTI / Plan poslovanja

I Ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2024. godinu

preuzmite dokument

I Ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2023. godinu

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2023. godinu

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2022. godinu broj 2

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2022. godinu broj 1

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2022. godinu

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2021. godinu broj 2

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2021. godinu broj 1

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2021. godinu

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu broj 1

preuzmite dokument

Trogodišnji poslovni plan poslovanja Preduzeća za period 2020-2022. godinu

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019. godinu broj 2

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019. godinu broj 1

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019. godinu

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu broj 2

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu broj 1

preuzmite dokument

Odluka o usvajanju trogodišnjeg poslovnog plana JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018-2020. godinu

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2017. godinu broj 2

preuzmite dokument

Saglasnost na Revidirani/ažurirani poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2017. godinu broj 1

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2017. godinu

preuzmite dokument

Poslovni plan JP Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2016. godinu

preuzmite dokument

Trogodišnji Poslovni plan JP Putevi Brčko 2016-2018. godine

preuzmite dokument

Trogodišnji Poslovni plan JP Putevi Brčko 2014-2016. godine

preuzmite dokument