ćir| lat

Sektor za izgradnju

POČETNA / ORGANIZACIJA / Sektor za izgradnju

Djelatnost

Sektor za izgradnju, rekonstrukcije i kapitalne projekte je zadužen i odgovoran za izgradnju obilaznice oko Brčkog, projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija, međunarodnih banaka i za realizaciju kapitalnih projekata. Obilaznica oko Brčkog je dužine 18,68 km. Za cilj ima rasterećenje grada od tranzitnog saobraćaja pravca istok-zapad, magistralni put M14.1 Lončari – Brčko – Bijeljina i pravca sjever jug magistralni put M1.8 Orašje – Tuzla i regionalni putevi R458 Brčko – Lopare – Simin Han i R460 Brčko – Cerik – Gračanica, jer je često u gradskim zonama dolazilo do saobraćajnog zagušenja, povećavalo troškove održavanja postojeće mreže, te loše uticalo po okolinu i zdravlje ljudi u gradu. Pored obaveza sektor za održavanje je zadužen i za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva, ulica i kružnih raskrsnica.
  

Glavni ciljevi

  •  Izgradnja puteva i ulica
  •  Rekonstrukcija i sanacija postojeće putne infrastrukture
  •  Izgradnja kružnih tokova
  •  Realizacija drugih kapitalnih projekata

Obilaznica

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ

GLAVNI PROJEKAT

Glavnim projektom Obilaznice oko grada Brčkog obuhvaćena je dionica od križanja Gredice do križanja Gorica, od km 0+000,00 do km 18+684,00.  
PROJEKAT

Glavna trasa
obilaznice

Glavna trasa obilaznice od km 0+000,00 do km 18+684,00.  
dokument

EBRD AESR report for 2014 18.03.15

ESAP - Brcko Bypass Project 16.03.15.

SEP - Brcko Bypass Project - Grievance mechanism

Non technical summary NTS Brcko Bypass Project 2011

Netehnički rezime 2011

Informativni letak o projektu

Radovi na
obilaznici