ćir| lat

Legislativa

POČETNA / NABAVKE / Legislativa

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta preduzeća
18.06.2020.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta preduzeća
28.05.2020.

preuzmite dokument

Odluka o davanju saglasnosti i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta preduzeća
26.07.2018.

preuzmite dokument

Odluka o davanju saglasnosti Skupštine na izmjenu sjedišta preduzeća
19.09.2017.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta i promjeni sjedišta preduzeća
21.08.2017.

preuzmite dokument

Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta preduzeća
17.07.2017.

preuzmite dokumentpreuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta preduzeća
15.06.2017.

preuzmite dokumentpreuzmite dokument

Odluka Skupštine o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta preduzeća
17.03.2017.

preuzmite dokumentpreuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta preduzeća
20.02.2017.

preuzmite dokumentpreuzmite dokument

Statut
28.07.2016.

preuzmite dokument