ćir| lat

Sektor za finansije i računovodstvo

POČETNA / ORGANIZACIJA / Sektor za finansije i računovodstvo

Djelatnost

Sektor za finansije i računovodstvo je zadužen i odgovoran za praćenje i primjenu materijalno - finansijskih propisa. Obavlja poslove kontrole novčanog poslovanja i otplatu kredita za izgradnju obilaznice oko Brčkog, odnose sa poslovnim bankama, finansiranje poslovnih funkcija, upravljanje potraživanjima i obavezama, obračune i plaćanja poreza, doprinosa, carina i drugih dažbina, obračune i isplate zarada i naknada zarada, blagajničko poslovanje i ostale finansijske i računovodstvene poslove. 

Unutar sektora djeluju slijedeći odsjeci:

- Odsjek za finansije
- Odsjek za računovodstvo

Sektor obavlja sljedeće:

  •  Knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja i izrada periodičnog i godišnjeg obračuna
  •  Praćenje novčanih tokova i izrada plana likvidnosti
  •  Evidencija i praćenje naplata svih vrsta prihoda
  •  Poslovi obračuna plata 
  •  Učešće u izradi prijedloga godišnjih planova i programa
  •  Izrada analiza i finansijskih izvještaja o izvršenje godišnjeg plana
  •  Poslovi finansijske operative
  •  Interne kontrole finansijske dokumentacije i poslovanja
  •  Dostava nadležnim organima izvještaja, informacija i drugih podataka

Računi