ćir| lat

Sektor za parkinge

POČETNA / ORGANIZACIJA / Sektor za parkinge

Djelatnost

Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti čini važan dio javnog preduzeća i cilj mu je uspostaviti kvalitetno izdavanje dozvola i saglasnosti koje mu je osnivač povjerio i od tih aktivnosti u skladu sa zakonskim odredbama ostvariti i određeni prihod od naknada za upotrebu puta. Na području Brčko distrikta BiH postoji 1.875 obilježenih parking mjesta, a do sada je instalirano 5 automata za naplatu parkiranja (parkomati).

Javna parkirališta su javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni za parkiranje motornih vozila, a mogu biti na ulici i izvan ulice. 
Javna parkirališta mogu biti opšta i posebna.
Opšta parkirališta su dijelovi kolnika, trotoara ili površina između kolnika i trotoara i druge površine posebno obilježene za parkiranje motornih vozila.
Posebna parkirališta su objekti i površine izgrađeni i uređeni za parkiranje motornih vozila s kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila.
JP „Putevi Brčko“ počelo je sa naplatom parkinga 1.11.2016. godine na osnovu Odluke gradonačelnika Brčko distrikta BiH o utvrđivanju infrastrukture koja se daje na korištenje i upravljanje Javnom preduzeću „Putevi Brčko“ od 9.5.2016. godine.  
  

Naplata naknade za parkiranje

  •  Putem SMS-a
  •  Putem parkomata
  •  Kupovinom kiosk karti
  •  Putem poluautomatskih i automatskih sistema naplate 
  •  Putem pretplatnih karata, kao i karata za rezervaciju parkig mjesta

Kapacitet

U cilju uvođenja komunalnog reda i poboljšanja kvaliteta i mogućnosti parkiranja u gradskoj zoni kao i povećanja nivoa sigurnosti u saobraćaju korisnicima je na raspolaganju 1879 parking mjesta. Javna parkirališta (51) na kojima se vrši naplata naknade za upotrebu usluge parkiranja, podijeljena su na tri tarifne zone:

I (crvenu) – 910 parking mjesta,
II (plavu) – 710 parking mjesta,
III (zelenu) – 259 parking mjesta.

Radno vrijeme

Radno vrijeme na javnim parkiralištima:

- svakim radnim danom od 7:00 do 21:00 čas,
- subotom od 7:00 do 14:00 časova.

Nedeljom i neradnim danima u Brčko distriktu BiH, u vrijeme vjerskih praznika i praznika shodno Zakonu o praznicima Brčko distrikta BiH, na javnim parkiralištima se ne vrši naplata. Izuzetno, Preduzeće može zbog objektivnih okolnosti odrediti i drugo radno vrijeme koje mora biti istaknuto na javnim parkiralištima za koja se primjenjuje.

Dokumenti

Uslovi za izdavanje pretplatne parking karte - pravna i fizička lica
bosanskisrpskihrvatski
Uslovi za izdavanje rezervisane parking karte
bosanskisrpskihrvatski
Uslovi za izdavanje povlaštene parking karte - STANARI
bosanskisrpskihrvatski
Obrazac - Zahtjev za izdavanje pretplatne parking karte - fizička i pravna lica
bosanskisrpskihrvatski
Obrazac - Zahtjev za izdavanje stanarske parking karte
bosanskisrpskihrvatski
Obrazac - Zahtjev za rezervisane
parking karte
bosanskisrpskihrvatski
Obrazac - Parking reklamacije

bosanskisrpskihrvatski

OBAVJEŠTENJE

Parking kod bolnice

latinica ćirilica

Cjenovnik

Pritisnite na sliku za povećanje