ćir| lat

Rukovodstvo

POČETNA / ORGANIZACIJA / Rukovodstvo

Organi preduzeća 


Upravni odbor
Upravni odbor je organ upravljanja u javnom preduzeću. Za svoj rad odgovara osnivaču. Sastoji se od pet članova. Predsjednik Amer Ramić i članovi Željko Novaković, Samir Čorbadžić, Goran Stjepanović i Franjo Stjepanović.

Direktor

Direktor je poslovni organ javnog preduzeća. Direktor rukovodi, organizuje rad, predstavlja preduzeće i zastupa ga.