ćir| lat

Razne odluke

POČETNA / POSLOVANJE / VAŽNI AKTI / Razne odluke

Odluka o visini naknade za upotrebu puta, njegovog dijela ili putnog objekta
Brčko 11.03.2014.
preuzmite dokument
Odluka o visini naknade za postavljanje reklama i drugih natpisa pored javnih puteva
Brčko 11.03.2014.
preuzmite dokument
Odluka o visini naknade za vanredni prevoz
Brčko 11.03.2014.
preuzmite dokument
Odluka o visini naknade za uklanjanje vozila i tovara s puta i zaštitnog pojasa puta
Brčko 11.03.2014.
preuzmite dokument