ćir| lat

Odluke o pokretanju

POČETNA / NABAVKE / ODLUKE / Odluke o pokretanju

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE
22.02.2024. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU
13.02.2024. godine

preuzmite dokument
NABAVKA PAPIRA ZA KOPIR APARATE I ŠTAMPAČE
06.03.2023. godine
preuzmite dokument

NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA
06.03.2023. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
06.03.2023. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE
06.03.2023. godine

preuzmite dokument

NABAVKA KASKO OSIGURANJA
06.03.2023. godine

preuzmite dokument
NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU OBJEKATA
24.02.2023. godine
preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA MEDIJA
24.02.2023. godine

preuzmite dokument

NABAVKA RADOVA ODRŽAVANJE PUTEVA I ULICA U ZONI GRADA
06.12.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA POKLON PAKETIĆA
29.11.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA – NOVOGODIŠNJA VEČERA
29.11.2022. godine

preuzmite dokument
NABAVKA ŠTAMPANOG MATERIJALA
10.11.2022. godine
preuzmite dokument

NABAVKA REKLAMNOG PIĆA
10.11.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANJA KLIMA
10.11.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA PELETA
02.11.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA RADOVA-ISPORUKA I MONTAŽA PORTALNOG SEMAFORSKOG STUBA
24.10.2022. godine

preuzmite dokument
NABAVKA ROBA-PNEUMATIKA ZA SLUŽBENA VOZILA I RADNE MAŠINE
24.10.2022. godine
preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA OSIGIRANJA OBJEKATA OD POŽARA, KRAĐE I LOMA
24.10.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA OSIGURANJA PARKOMATA I NAPLATNIH RAMPI
24.10.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA EKSTERNE REVIZIJE POSLOVANJA PREDUZEĆA
20.09.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA RADOVA POSTAVALJANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
13.09.2022. godine

preuzmite dokument
NABAVKA USLUGA FIZIČKO OBEZBJEĐENJE OBJEKATA
13.09.2022. godine
preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRUŽNE RASKRSNICE
01.09.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA PUTEVA
31.08.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA ZIMSKO ODRŽAVANJE ZATVORENIH PARKING PROSTORA
19.08.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA PTT USLUGA
15.08.2022. godine

preuzmite dokument
NABAVKA USLUGA ISTRAŽIVANJA I EDUKACIJE UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
15.08.2022. godine
preuzmite dokument

NABAVKA RADOVA UGRADNJE USPORIVAČA ZA SMIRIVANJE SAOBRAĆAJA
12.08.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA RADOVA NABAVKE I UGRADNJE OGRADA ZA ZAŠTITU PJEŠAKA
12.08.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA RADOVA UGRADNJE ODBOJNIH OGRADA
12.08.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA RADOVA NABAVKE I UGRADNJE PREVENTIVNIH RADARA-POKAZIVAČA BRZINE
12.08.2022. godine

preuzmite dokument
NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME
12.08.2022. godine
preuzmite dokument

NABAVKA USLUGA-LICENCE ANTIVIRUS
05.08.2022. godine

preuzmite dokument

VPN MOBILNA TELEFONIJA
26.07.2022. godine

preuzmite dokument

ODRŽAVANJE PARKOMATA I RAMPI
25.07.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA BAŽDARENJA VAGE ZA MJERENJE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA
19.07.2022. godine

preuzmite dokument
NABAVKA SREDSTAVA ZA POTREBE ODRŽAVANJA STALNIH SREDSTAVA POSLOVNE ZGRADE I OPREME
19.07.2022. godine
preuzmite dokument

NABAVKA ZAŠTITE OD POŽARA
19.07.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA ZAŠTITE NA RADU
19.07.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA ODRŽAVANJA TEHNIČKOG OBEZBJEĐENJA OBJEKTA (DOC)
05.07.2022. godine

preuzmite dokument

NABAVKA STAKLA ZA TRAKTORE
05.07.2022. godine

preuzmite dokument
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ROBA-NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA GPS-a
Brčko, 20.06.2022. godine
preuzmite dokument

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA ZIMSKO ODRŽAVANJE ZATVORENIH PARKING PROSTORA
Brčko, 20.06.2022. godine

preuzmite dokument

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA LJETNO ODRŽAVANJE OBILAZNICE
Brčko, 20.06.2022. godine

preuzmite dokument

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA ZIMSKOG ODRŽAVANJA OBILAZNICE
Brčko, 10.06.2022. godine

preuzmite dokument

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA ZIMSKOG ODRŽAVANJA PUTEVA I ULICA U ZONI GRAD
Brčko, 10.06.2022. godine

preuzmite dokument