ćir| lat

Odluka o osnivanju i statut

POČETNA / POSLOVANJE / VAŽNI AKTI / Odluka o osnivanju i statut

Odluka Skupštine o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća
18.06.2020.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća
28.05.2020.

preuzmite dokument

Odluka o davanju saglasnosti i odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća
18.07.2018.

preuzmite dokument

Odluka o davanju saglasnosti i odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća
18.07.2018.

preuzmite dokument

Odluka Skupštine o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Preduzeća
13.09.2017.

preuzmite dokument

Odluka Skupštine saglasnost na izmjenu i dopunu Statuta - izmjena sjedišta Preduzeća
13.09.2017.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta -promjena sjedišta Preduzeća
21.08.2017.

preuzmite dokument

Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu statuta Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
13.07.2017.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
15.06.2017.

preuzmite dokument

Odluka Skupštine o davanju saglasnosti na Statut
15.03.2017.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta
20.02.2017.

preuzmite dokument

Statut Javno preduzeće Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
28.07.2016.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
28.07.2016.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
13.11.2013.

preuzmite dokument

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
26.06.2013.

preuzmite dokument

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH
08.08.2012.

preuzmite dokument