ćir| lat

O nama

POČETNA /  O nama

Vizija

Siguran i efikasan sistem i mreža puteva u Brčko distriktu BiH koji zadovoljavaju potrebe svih građana i korisnika puteva.

Misija

Da omogući, na održiv način, sigurno i efikasno kretanje ljudi i roba, razvojem, popravljanjem i održavanjem putne mreže sa svim njenim komponentama u Brčko distriktu BiH.

Osnovna uloga

Uloga JP „Putevi Brčko“ je da obezbjedi sistem putne mreže koji je bezbjedan i efikasan za saobraćaj vozila i pješaka, kao i da doprinese održivom razvoju putem održavanja, funkcionisanja i unapređenja putne mreže, kao podršku Vladinim integrisanim politikama za upravljanje saobraćajem i korišćenje zemljišta.

Ostale aktivnosti preduzeća

Preduzeće može obavljati i druge aktivnosti koje podržavaju registrovane djelatnosti: razvoj i projektovanje; informisanje i naučno- istraživački rad u sferi putne infrastrukture; geodetske, geološke, geotehničke i hidrološke aktivnosti istraživanja kao i druge aktivnosti koje pomažu obavljanje registrovanih djelatnosti. Preduzeće može obavljati i druge aktivnosti koje nisu registrovane u sudskom registru, pod uslovima i na način propisan zakonom.

Opis poslovanja

Upravljanje
 •  Upravljanje održavanjem puteva i putnih objekata
 •  Upravljanje poslovima vezanim za zaobilaznicu oko Brčko distrikta BiH
 •  Upravljanje poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva koje Skupština Brčko distrikta BiH odlukom povjeri Preduzeću
 •  Upravljanje održavanjem saobraćajne signalizacije na javnim putevima
 •  Upravljanje javnim parking površinama
Ostale aktivnosti
 •  Zaštita putne infrastrukture putem izdavanja odgovarajućih dozvola i saglasnosti
 •  Održavanje zelenih površina u putnom pojasu
 •  Formulisanje trogodišnje razvojne strategije, plana održavanja puteva i poslovnog plana
 •  Ažuriranje godišnjeg i trogodišnjeg poslovnog plana u skladu sa ciljevima poslovnog plana
 •  Sprovođenje postupaka javnih nabavki za sve radove, robu i usluge, u skladu sa važećim zakonodavstvom i u cilju sprovođenja svih aktivnosti od opšteg interesa povjerenih Odlukom o osnivanju
 •  Druge aktivnosti i obaveze u skladu sa Zakonom o putevima Brčko distrikta BiH, kao i sa drugim važećim zakonima i propisima