full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Zone održavanja

NADZORNI ORGANI NAD IZVOĐENJEM RADOVA ODRŽAVANJA PUTEVA RASPOREĐENI PO ZONAMA

Voditelj projekta za održavanje puteva i nadzorni organ nad izvođenjem radova održavanja svjetlosne signalizacije

Amir Ahmičić, dipl.inž.građ.

065/856-722

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Grad (istočni dio od rijeke Brka)

Branka Kasavica, građ.tehn.

065/858-453

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Grad (zapadni dio od rijeke Brka)

Senad Gaši, građ.tehn.

065/856-788

Nadzorni organ nad izvođenjem radova održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije

Jasmin Mešić, dipl.inž.saob.

065/859-223

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Istok

Damir Dizdarević, dipl.inž.građ.

065/856-747

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Zapad

Katica Jelić, građ.tehn.

065/857-814

 

 

SPISAK MJESNIH ZAJEDNICA BRČKO DISTRIKTA BIH PO ZONAMA ODRŽAVANJA

 
Redni brojZONA GRADZONA ZAPADZONA ISTOK
11. MAJBIJELABODERIŠTE
24. JULIBUKOVACBREZOVO POLJE
3BRODBRKA-sjeverni dioBREZOVO POLJE SELO
4BRODUŠACERIKBRKA-južni dio
5BIJELJINSKA CESTAČANDEBUZEKARA
6CENTAR 2ĆOSETIDONJI ZOVIK
7CENTAR 3DONJA SKAKAVABOĆE
8CENTAR 4DONJE RAHIĆGORNJI BREZIK
9CENTAR 5DUBRAVEGORNJI RAHIĆ
10DIZDARUŠAGORICEGORNJI ZOVIK
11DONJI BREZIK (do škole)GRBAVICA (od škole)GREDICE 2
12GLUHAKOVACKREPŠIĆ 1ISLAMOVAC
13GRČICAKREPŠIĆ 2KRBETI
14ILIĆKALANIŠTAMAOČA
15GRBAVICA (do škole)LIPOVACOGRAĐENOVAC
16IVICIMARKOVIĆ POLJEOMERBEGOVAČA
17KLANACPLAZULJEPALANKA
18KOLOBARAPOLJACI-JAGODNJAKPOPOVO POLJE
19MERAJEPRIJEDORPOTOČARI
20MUJKIĆISEONJACIRAŠLJANI
21RIJEKESKAKAVA GORNJARAŽLJEVO
22SRPSKA VAROŠULICESANDIĆI
23STARI RASADNIKULOVIĆSLIJEPČEVIĆI
24VITANOVIĆISTANOVI
25VUČILOVACŠATOROVIĆI
26VUKŠIĆŠTREPCI
27BUKVIKTRNJACI
28DONJE DUBRAVICE
29GORNJE DUBRAVICE
30DONJI BREZIK (od škole)
31GREDICE 1
 
   
paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back