full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Zone održavanja

NADZORNI ORGANI NAD IZVOĐENJEM RADOVA ODRŽAVANJA PUTEVA RASPOREĐENI PO ZONAMA

Voditelj projekta za održavanje puteva i nadzorni organ nad izvođenjem radova održavanja svjetlosne signalizacije

Amir Ahmičić, dipl.inž.građ.

065/856-722

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Grad (istočni dio od rijeke Brka)

Branka Kasavica, građ.tehn.

065/858-453

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Grad (zapadni dio od rijeke Brka)

Senad Gaši, građ.tehn.

065/856-788

Nadzorni organ nad izvođenjem radova održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije

Jasmin Mešić, dipl.inž.saob.

065/859-223

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Istok

Damir Dizdarević, dipl.inž.građ.

065/856-747

 

Nadzorni organ nad izvođenjem radova ljetnog i zimskog održavanja u zoni Zapad

Katica Jelić, građ.tehn.

065/857-814

 

 

SPISAK MJESNIH ZAJEDNICA BRČKO DISTRIKTA BIH PO ZONAMA ODRŽAVANJA

 
Redni broj ZONA GRAD ZONA ZAPAD ZONA ISTOK
1 1. MAJ BIJELA BODERIŠTE
2 4. JULI BUKOVAC BREZOVO POLJE
3 BROD BRKA-sjeverni dio BREZOVO POLJE SELO
4 BRODUŠA CERIK BRKA-južni dio
5 BIJELJINSKA CESTA ČANDE BUZEKARA
6 CENTAR 2 ĆOSETI DONJI ZOVIK
7 CENTAR 3 DONJA SKAKAVA BOĆE
8 CENTAR 4 DONJE RAHIĆ GORNJI BREZIK
9 CENTAR 5 DUBRAVE GORNJI RAHIĆ
10 DIZDARUŠA GORICE GORNJI ZOVIK
11 DONJI BREZIK (do škole) GRBAVICA (od škole) GREDICE 2
12 GLUHAKOVAC KREPŠIĆ 1 ISLAMOVAC
13 GRČICA KREPŠIĆ 2 KRBETI
14 ILIĆKA LANIŠTA MAOČA
15 GRBAVICA (do škole) LIPOVAC OGRAĐENOVAC
16 IVICI MARKOVIĆ POLJE OMERBEGOVAČA
17 KLANAC PLAZULJE PALANKA
18 KOLOBARA POLJACI-JAGODNJAK POPOVO POLJE
19 MERAJE PRIJEDOR POTOČARI
20 MUJKIĆI SEONJACI RAŠLJANI
21 RIJEKE SKAKAVA GORNJA RAŽLJEVO
22 SRPSKA VAROŠ ULICE SANDIĆI
23 STARI RASADNIK ULOVIĆ SLIJEPČEVIĆI
24 VITANOVIĆI STANOVI
25 VUČILOVAC ŠATOROVIĆI
26 VUKŠIĆ ŠTREPCI
27 BUKVIK TRNJACI
28 DONJE DUBRAVICE
29 GORNJE DUBRAVICE
30 DONJI BREZIK (od škole)
31 GREDICE 1
 
   
paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back