18
Jan

ODRŽAVANJE PROHODNOSTI PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU 2016/2017 GODINA NA TERITORIJI BRČKO DISTRIKTA BIH – ZONA GRAD

 

Davaoc usluga (JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH) zadužen je za održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu 2016/17. godine u zoni grada Brčko u periodu 15.11.2016. godine do 15.04.2017. godine koja podrazumijeva održavanje prohodnosti puteva na način da se obazbijede uslovi za bezbijedno odvijanje saobraćaja u zimskom uslovima a po sledećim prioritetima:

 

– Prioritet I – magistralni putevi, regionalni putevi, glavne gradske saobraćajnice I prioriteta i pješačke zone moraju biti neprekidno čišćeni i potpuno očišćeni odmah po prestanku padavima a najduže 2 sata od prestanka padavina.

 

– Prioritet II – ulice II prioriteta, trotoari ulica I i II prioriteta, mostovi, parkovske staze i stepeništa, javne parking površine kao i pješačke staze, moraju biti neprekidno čišćeni i potpuno očišćeni u periodu od 8 sati od momenta prestanka snježnih padavina.

 

– Prioritet III – ulice III prioriteta, prilazi objektima mjesnih zajednica i ostale javne saobraćajne površine, moraju biti potpuno očišćeni u periodu od 24 sata od momenta prestanka snježnih padavina.

 

 

Pregled putne mreže za održavanje – područje grada unutar tabli naseljenog mjesta

 

PRIORITET I

 

MAGISTRALNI PUT M.14.1 (od table do table “Brčko” Ul. Semberska, Uzunovića, Bulevar mira, Savska, Pere Marijana, R.DŽ. Čauševića, Banjalučka, Dejtonska)

PUT R-458 (do pumpe Petrić Potočari, Ul. Miroslava Krleže, Braće Ćuskića, Nikole Tesle, Vukosavačka)

PUT R-460 (do mosta na Malezijskom putu Brod, Ul. M.A. Ibrahimbegovića, Sarajevska, Mostarska)

TRANZIT KROZ GRAD (J.J. Štrosmajera, dio Miroslava Krleže, Studentska, Fra Šimuna Flipovića, Muse Ćazima Ćatića)

CENTAR GRADA (Dio Miroslava Krleže, Bosne Srebrene, Klosterska, Prnjavor, S. Bašagića, Konačko Brdo, Mehmedagića, Jevrejska, Dr. Abdulaha Bukvice, Šetalište, Laze Kostića, Jelenke Voćkić, Vuka S. Karadžića, J. J. Zmaja, Jovana Dučića, Svetog Save, Alekse Šantića)

NOVO BRČKO – autobuska i željeznička stanica (Ul.Tina Ujevića, 8. Marta, Jusufa Čampare, Željeznička, Evlije Čelebije, M. K. Ljubušaka, LJ. Krsmanovića)

 

PRIORITET II

 

– TRANZIT U GRADU (Savski put, put za luku)

– KOLOBARA (ul. Islahijet, Musala, ul.R.DŽ.Čauševića oko Bijele džamije, Ajanovića, S.R. Svračeta, Dr. S. Edhemovića, Mujdanovača, Kantardžića, Trobradovića sokak, H.A.Tača, saobraćajnica pored Brke)

– KLANAC – RIJEKE (Dio E. Čelebije, S. Kahrimana, K.Bana, S. Zečevića, Rijeke I, Dr. Mehmeda Spahe, I. Samokovlije, P. Zreleca, A.E.Čokića, Petra Kočića, Zaima Mušanovića do raskrsnice Boće-Boderište u Dizdaruši)

– NASELJE “Š” (Ul. Braće Ribnikar, Marina Držića, dr. S. Muratovića, Skendera Kulenovića, Njegoševa, H. Bećirevića)

– GRČICA  (Ul.Prote M. Nenadovića, i obilaznica Laser Bescarinska, P.Savića, F.Višnjića, S. Mokranjca, J. Bosnara)

– MUJKIĆI – IVICI -GLUHAKOVAC ( Ul. Bakije Selimovića, H.H.Jerkovića, Berberovića, Bolnička,Lejlića)

– BROD – BRODUŠA – S.RASADNIK  (Ul. S.Sokak, Kožara, M.M. Bašeskija, S.Rasadnik, A. Hantalaševića A., Kolonija, H. Šalapića)

– NOVO BRČKO (UL. Biskupa J. Štadlera, M. Rakića, M. Marulića)

– CENTAR GRADA (I.Andrića, B.Nušića, LJ.Gaja, M.Selimovića, prof. M. ef. Sinanagića, E. Mulabdića, I. Đermanovića, S. Bašića, D. Maksimović, B. Kisića, M.Maglova, Lučka)

– ILIĆKA – (Ilićka I)

 

PRIORITET III

 

– CENTAR (S.Varoš,Centar)
(dio Dr. Abdulaha Bukvice, Prof. Aleksandra Nikolića, Fadila Jahića Španca, Augusta Šenoe, Maka Dizdara, Burića Brdo, Vilića, krak Prnjavor, Omerovića, dio Prof. Murata ef. Sinanagića, Hasana Kikića, Posavska, Dušana Vasiljevića, Miroslava Mike Antića, Episkopa Nikolaja Velimirovića, Cvijete Zuzorić, Tome Maksimovića, Jovana Skerlića, Josipa Pančića, Ivana Franje Jukića, Ilije Milosavljevića Kolarca, krak Jovana Jovanovića Zmaja, Ivana Gundulića, kraci Branka Kisića, krak Uzunovića)

– NASELJE “Š”
(Paje Jovanovića, Bosanskih kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Mujage Mehmedovića
Industrijska, Safeta Pašalića, Tursića)

– NOVO BRČKO
(Prof. Esada Pitića, Vase Pelagića
Dr. Fridmana, Matije Gupca, Braće Kobića, Antonija Isakovića, Antuna Gustava Matoša, Rine Čulića, Hercegovačka, krak Željezničke)

– KLANAC
(Stevana Hristića, Husvina Rizvića, Marije Jurić Zagorke, Arifa Derviševića, Ivana Mestrovića, Joakima Vujića, Klanac I, Stevana Sremca, Klanac II, Tuzlanska, krak Sulje Kahrimana)

– KOLOBARA
(Svetozara Ćorovića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Kučukalića, Huseina ef. Trebinjčevića, Miloša Crnjanskog, Dražena Petrovića, Eldina Hadžića, Rizaha Štetića, Asima Derviševića, krak dr. Sakiba Edhmetovića, Danila Kiša, Hadži Vasvije Zejćirović, Antuna Branka Šimića, Dobriše Cesarića)

– ILIĆKA
(Ilićka II, Ilićka III, Ilićka IV, Ilićka V, Ilićka VI, Ilićka VII, Ilićka VIII, Ilićka IX, Ilićka X, Ilićka XI, Ilićka XII)

– GRČICA
(Mihajla Petrovića-Mike alasa,
Braće Felner, Braće Kaurinović, Mihajla Pupina, Milana Hadžiristića, Hilandarska, Krfska, Milutina Bojića, kraci Petra Kočića , Janka Veselinovića, Sime Matavulja, Borislava Stankovića, kraci Pavla Savića, Vladimira Preloga, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Jakova Gotovca, Milovana Glišića, Radoja Domanovića, Ćirila i Metodija, Radivoja Koraća, krak Nikole Tesle)

– IVICI-MUJKIĆI-MERAJE-GLUHAKOVAC-DIO GRBAVICE uz put M 14.1.
(Osmana Derviševića , Ivici I, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića, Ivici II, Vjekoslava Klajića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Balića, Braće Derviševića-Skeledžija, kraci Bakije Selimovića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Isidore Poljak, Ferhata Mujanovića, Mujkići III, krak Banjalučke, Mujkići I, Mujkići II, Ciglana, Ćumurovića, kraci Dejtonske, Alije Isakovića, Klebića, kraci Muderisa Ibrahimbegovića, Braće Suljića, Irfana Čolića Čoleta, Meraje III, Meraje II, Meraje I, Alosmana Topčića, Faruka Kučukalića Mate, Najfe Šehić, Ulički put, kraci Lejlića, Plazuljska)

– BROD-BRODUŠA-S.RASADNIK
(kraci Mula Mustafe Bašeskije, kraci Sarajevske, kraci Suljagića sokak, kraci Mostarske, Tabakovića, Novobrodska, Hasana Kafija Pruščaka, kraci Stari rasadnik, Stari Brod prema džamiji, krak Huseina Šalapića, hadži Mehmed efendije Osmića Brođe, krak Mehmeda Spahe, Broduša II, Broduša I)

– RIJEKE
(Rijeke II, Rijeke III, Rijeke IV, Omladinska)

– IV JULI
(Jovana Sterije Popovića, Poljoprivrednik III, Poljoprivrednik II, Augustina Augustinovića, Gustava Krkleca, Četvrtog jula II, Dragice Pravice, Duška Radovića, Josipa Kozarca, Poljoprivrednik I, Sulejmana Hadžialijagića, kraci Petra Kočića , Četvrti juli I, Četvrti juli III)

– DIZDARUŠA
(Četvrtog jula V, Frana Mažuranića, Četvrti juli IV, Bareš, Rogozan, Džemala Bijedića)

– 1.MAJ
(kraci Vukosavačke, Koste Neškovića, Milana Konjevića, Ivana Mažuranića, Prote Rajka
Sofrenovića, Srpka Petrovića, Rastka Petrovića, Mihajla Lalića)

– DONJI BREZIK

(Blizna, Luke Ćelovića, kraci Ljubomira Krsmanovića, krak Ljubomira krsmanovića prema školi, Jure Kaštelana, Birčanska, Nikole Perića, Jovana Hadžića, Vojislava Ilića, Laze Lazarevića, Josipa Eugena Tomića, kraci Semberske)

 

Comments are closed.