27
Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u otvorenom postupku javne nabavke usluga za – Nabavka usluga zimskog održavanja zatvorenih parkinga za sezonu 2017/2018 godinu, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.