full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Zaposlenici

DIREKTOR I ZAMJENICI DIREKTORA
• Dr Miroslav Miškić, doktor tehničkih nauka – Direktor
miroslavmiskic@putevibrcko.ba
Mato Itrić, – Zamjenik direktora za finansije, računovodstvo i ostale poslove
matoitric@putevibrcko.ba
Jasmin Memišević, – Zamjenik direktora za održavanje putne mreže u Distriktu
jasminmemisevic@putevibrcko.ba

 

KABINET DIREKTORA
Biljana Todić, dipl. ekonomista – Administrativno-tehnički sekretar – asistent direktora/zamjenika direktora
biljanatodic@putevibrcko.ba

 

SLUŽBE PREDUZEĆA
Služba pravnih poslova
Adnan Azapagić, dipl. pravnik – Samostalni stručni saradnik za pravne poslove
adnanazapagic@putevibrcko.ba
Abedin Smajić, dipl. pravnik – Viši stručni saradnik za pravne poslove
abedinsmajic@putevibrcko.ba

 

Služba organizacije logistike i odnosa s javnošću
Alma Anđelović, ekonomski tehničar – Recepcioner-administrator
almaandjelovic@putevibrcko.ba

 

Služba za informacione tehnologije
Slobodan Zonić, dipl. menadžer poslovne informatike – Viši stručni saradnik za informatiku i dokumentaciju
slobodanzonic@putevibrcko.ba

 

Služba za javne nabavke
Sanja Ivanić, dipl. ekonomista – Viši stručni saradnik za javne nabavke
sanjaivanic@putevibrcko.ba
Alma Kadrić, dipl. inž. bezbj. u saob. – Viši stručni saradnik za javne nabavke
almakadric@putevibrcko.ba

 

SEKTORI PREDUZEĆA

Sektor za realizaciju projekta obilaznice i druge kapitalne projekte
Bojan Delić, dipl. inž. građ. – Voditelj projekta – Projekt menadžer za izgradnju puteva
bojandelic@putevibrcko.ba
Ljilja Stjepanović, inž. građ. – Viši stručni saradnik za izgradnju puteva
ljiljastjepanovic@putevibrcko.ba
Strahinja Bajić, dipl. inž. građ. – Viši stručni saradnik za izgradnju puteva
strahinjabajic@putevibrcko.ba

 

Sektor za održavanje puteva, putnih objekata i signalizacije
Amir Ahmičić, dipl. inž. građ. – Voditelj projekta – Projekt menadžer za održavanje puteva
amirahmicic@putevibrcko.ba
Jasmin Mešić, dipl. inž. saob. – Viši stručni saradnik za saobraćaj
jasminmesic@putevibrcko.ba
Branka Kasavica, dipl. ekonomista – Referent za puteve
brankakasavica@putevibrcko.ba
Katica Jelić, građ. tehničar – Referent za puteve
katicajelic@putevibrcko.ba
Senad Gaši, građ. tehničar – Referent za puteve
senadgasi@putevibrcko.ba

 

Sektor za parkinge, izdavanje dozvola i saglasnosti
Vedran Dević, dipl. inž. saob. – Voditelj projekta – Projekt menadžer za dozvole i parkinge
vedrandevic@putevibrcko.ba
Milenko Pajić, inž. saob. – Viši stručni saradnik za parkinge
milenkopajic@putevibrcko.ba
Mirela Husović, dipl. ekonomista – Viši stručni saradnik za kontrolu naplate parkinga i usluga
mirelahusovic@putevibrcko.ba
Edin Kamenjašević, inžinjer sigurnosti i pomoći – Referent na naplati i prodaji pretplatnih parking karata
edinkamenjasevic@putevibrcko.ba
Toma Franjić, poslovno pravni tehničar – Referent na naplati i prodaji pretplatnih parking karata
tomafranjic@putevibrcko.ba
Miodrag Jovičić, ekonomski tehničar – Referent na rješavanju reklamacija i neusaglašenosti
miodragjovicic@putevibrcko.ba
Toma Matanović, hotelijersko turistički tehničar – Referent na rješavanju reklamacija i neusaglašenosti
tomamatanovic@putevibrcko.ba
Veseljko Lazić, dipl. inž. saob. – Stručni saradnik za puteve i parkinge
veseljkolazic@putevibrcko.ba

 

Sektor za računovodstvo i finansije
Slađana Đukić, dipl. ekonomista – Knjigovođa
sladjanadjukic@putevibrcko.ba
Elmira Lejlić, dipl. ekonomista – Knjigovođa za parkinge
elmiramurguz@putevibrcko.ba

 

Sektor za plan, razvoj i investicije – razvoj putne mreže, strateško planiranje, studije i analize, tehničku pripremu, projektovanje i građenje po odobrenju osnivača
Amela Malkanović, dipl. ekonomista – Viši stručni saradnik za plan, razvoj i investicije
amelamalkanovic@putevibrcko.ba

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back