full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Zahtjev parking karte


[]
1Step 1
Z A H T J E V

ZA PRODUŽENJE MJESEČNE PRETPLATNE PARKING KARTE

( Najkasnije 48 sati prije isteka važenja karte  )

_______________________

PODACI O VRSTI PRETPLATNE PARKING KARTE:
Izaberite zonuKlik na kućicu
PODACI O KORISNIKU:
Ime i prezimeVlasnik vozila
AdresaSjedište za pravna lica
ID BrojPravna lica
Telefon
e-mail
PODACI O VOZILU:
Registracija
Broj saobraćajne dozvole
Dozvolu izdao
Datum izdavanja saobraćajne dozvole
date_range
NAČIN PLAĆANJA:
Naziv banke
Ime i prezimeUplatioca
Datum uplate
date_range
UplatnicaSlikajte i pošaljite uplatnicu ako želite
cloud_uploadSlika uplatnice

Podnošenjem ovog zahtjeva pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su navedeni podaci tačni.Podnošenjem zahtjeva za mjesečnu pretplatnu parking kartu JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH izvršit će produženje narednog radnog dana po isteku važeće parking karte.JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH zadržava prava da Vas kontaktira putem navedenog telefonskog broja u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.Javno preduzeće „Putevi Brčko“ d.o.o. obavezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo u svrhu izdavanja pretplatne parking karte a prikupljenu dokumentaciju u svrhu arhiviranja dokumentacije temeljem kojih je izdana pretplatna parking karta.


JIB: 4600325130000, PDV: 600325130000

Žiro račun: 555-20000280980-05
Nova BankareCaptcha v3
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back