full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Odluka o osnivanju i statut

 • Odluka Skupštine saglasnost na izmjenu i dopunu Statuta - izmjena sjedišta Preduzeća.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni Statuta-avgust 2017 - promjena sjedišta Preduzeća.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 28.07.2016. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 13.11.2013. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 26.06.2013. godine.

  Preuzmite dokument

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back