full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Odluka o osnivanju i statut

 • Odluka Skupštine o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća od 18.06.2020. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o davanju saglasnosti i odluke o izmjeni i dopuni Statuta Preduzeća od 18.07.2018. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka Skupštine o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Preduzeća od 13.09.2017. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka Skupštine saglasnost na izmjenu i dopunu Statuta - izmjena sjedišta Preduzeća od 13.09.2017. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni Statuta-promjena sjedišta Preduzeća od 21.08.2017. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu statuta Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 13.07.2017. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 28.07.2016. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 13.11.2013. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 26.06.2013. godine.

  Preuzmite dokument

 • STATUT Javno preduzeće Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 28.07.2016. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka Skupštine o davanju saglasnosti na Statut od 15.03.2017. godine.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o osnivanju Javnog preduzeća Putevi Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH od 08.08.2012. godine.

  Preuzmite dokument

 

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back