07
Feb

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga iz aneksa 2 dio b zakona o javnim nabavkama – Nabavka usluga smještaja na službenom putu u zemlji i inostranstvu, a usluge obuhvataju period do 31.12.2018. godine.

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.