28
Mar

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih projekata za semaforizaciju raskrsnica (Omerbegovača i Donji Rahić) na Obilaznici oko Brčkog.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.