full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Sektor za računovodstvo i finansije

Sektor za finansijeske, pravne i opšte poslove je zadužen i odgovoran za finansije i računovodstvo Preduzeća, otplatu kredita za izgradnju obilaznice oko Brčkog, sve pravne poslove, sve procedure javnih nabavki, dokumentaciju Preduzeća i administrativnu podršku svim sektorima u Preduzeću.

2021

2022

2023

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back