11
Jan

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora putem otvorenog postupka za javnu nabavku radova – Sanacija mostova na području Brčko distrikta, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.