ćir| lat

Rezultati ko​nkursa

POČETNA / KONKURSI / Rezultati konkursa

Zapisnik o procjeni kandidata

Zapisnik o procjeni kandidata za 30.06.2023.

Referent na rješavanju reklamacija i neusaglašenosti
30.06.2023.

preuzmite dokument

Viši stručni saradnik za marketing i odnose s javnošću
30.06.2023.

preuzmite dokument

Radnik na kontroli naplate parkinga na terenu
30.06.2023.

preuzmite dokument