10
Jun

Na području Brčko distrikta u toku je izovođenje radova na rekonstrukciji nekoliko magistralnih puteva. Direktor Preduzeća dr Miroslav Miškić rekao je da Preduzeće u skladu sa Poslovnim planom nastavlja aktivnosti na održavanju putne mreže u lokalnoj zajednici.

“Nedavno, poslednjom skupštinskom odlukom, za čak četrnaest pravaca je predviđena dodatna rekonstrukcija. Dakle, namjenom je predviđeno sa aktivnostima iz Poslovnog plana, iznos od 5,7 miliona KM. Zatim iz Odluke o raspodjeli neraspoređene neto dobiti iz 2018. godine, na četiri lota po oko 660.000 KM, radi se o magistralnim i regionalnim putevima sa sve četiri strane ulaska u grad.”

Miškić je pohvalio dosadašnje aktivnosti ali i najavio nove radove , koji će početi sa sprovođenjem u narednom periodu a koji su u skladu sa Poslovnim planom Preduzeća.

“Mi smo već do sada nekih 10 radilišta završili. Trenutno, u toku je izvođenje radova na 8 lokacija. Većina njih ima rok od nekih 30 do 45 dana. Ovih 8 koji su u opticaju računamo da da bi trebali biti gotovi početkom naredne sedmice. Naredna radilišta će biti sa kružnog toka Ilićka, prema Pirometalu. Takođe, pripremamo radove u Vučilovcu i Maoči.”

Predstavnici Preduzeća, ističu ponos i realizacijom najvećeg infrastrukturnog projekta, čija je izgradnja počela 2015. Godine. Obilaznica u Brčko distriktu ispunila je sva dosadašnja očekivanja.

“Veliki je promet na obilaznici, to je evidentno. Priveli smo kraju montiranje dva semafora na raskrsnicama koje su u nivou. A prije dva dana smo dobili završni certifikat o kvalitetnom izvođenju radova.”

Comments are closed.