18
Nov

Predstavnici JP “Putevi Brčko” d.o.o su se u četvrtak 14.11.2019. godine sastali sa Supervizorom za Brčko distrikt BiH Mihael Scanlanom. Na sastanku se razgovaralo o značaju i ulozi koju Preduzeće ima u lokalnoj zajednici, realizovanim aktivnostima sa posebnim osvrtom na izgrađenu obilaznicu oko Brčkog i ostale infrastrukturne projekte. Takođe je bilo riječi o načinu finansiranja i funkcionisanja Preduzeća.

Učesnici sastanka su Supervizora informisali o eventualnim aktivnostima oko realizacije i potrebe rekonstrukcije mosta preko rijeke Save, hodograma aktivnosti, finansijske kontrukcije sa naglaskom na obimu aktivnosti koje će omogućiti ponovno odvijanje teretnog saobraćaja te eventualna učešća Preduzeća u tim aktivnostima uz prethodnu saglasnost Skupštine Brčko distrikta BiH.

Sastanak je bio konstruktivan, sadržajan i koristan.

0 Nema komentara

Comments are closed.