02
Dec

Poništava se postupak javne nabavke roba – Nabavka materijala za vlastitu operativu (sol, frakcija, kamena granulacija i rizla) za potrebe Preduzeća, objavljene na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-1-1-31-8-82/19, od dana 06.11.2019. godine.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.