20
Mar

U skladu sa Zakonom o putevima Brčko distrikta BiH, a u cilju zaštite Javnih puteva Brčko distrikta BiH, JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH u saradnji sa Jedinicom Saobraćajne policije vrši aktivnosti kontrole dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja motornih i priključnih vozila mjernim instrumentima na terenu, na Javnim putevima Brčko distrikta BiH. Budući da navedene aktivnosti možemo obavljati samo uz saradnju Saobraćajne policije dostavljamo vam plan rada vage za mjesec DECEMBAR 2019.

PREUZMITE DOKUMENT

Comments are closed.