full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Plan poslovanja

   

 • ODLUKA O USVAJANJU REVIDIRANOG-AŽURIRANOG POSLOVNOG PLANA ZA 2022 GODINU BR.1

  Preuzmite dokument

   

 • ODLUKA O USVAJANJU REVIDIRANOG-AŽURIRANOG POSLOVNOG PLANA ZA 2021 GODINU BR.2

  Preuzmite dokument

   

 • ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 01.01.-30.06.2020. GODINE

  Preuzmite dokument

   

 • ODLUKA O USVAJANJU REVIDIRANOG-AŽURIRANOG POSLOVNOG PLANA ZA 2021 GODINU BR.1

  Preuzmite dokument

   

 • ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 01.01.-30.06.2021. GODINE

  Preuzmite dokument

   

 • ODLUKA O USVAJANJU REVIDIRANOG-AŽURIRANOG POSLOVNOG PLANA ZA 2020 GODINU BR.1

  Preuzmite dokument

 • Trogodišnji poslovni plan poslovanja Preduzeća za period 2020-2022. godinu.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o davanju saglasnosti na poslovni plan JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu.

  Preuzmite dokument

 • Poslovni plan JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju revidiranog/ažuriranog poslovnog plana JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019. godinu br.1.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju poslovnog plana JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019 godinu.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o davanju saglasnosti na poslovni plan JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2019 godinu broj: 01-UO-02-19

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju revidiranog/ažuriranog poslovnog plana JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu. br.2

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju revidiranog/ažuriranog poslovnog plana JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju trogodišnjeg poslovnog plana JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018-2020. godinu.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o davanju saglasnosti na poslovni plan JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2018. godinu.

  Preuzmite dokument

 • Ažurirani / revidirani finansijski poslovni plan preduzeća za 2017. godinu

  Preuzmite dokument

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back