full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Plan nabavke

Plan nabavke za 2020. godinu

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 12.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 11.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 10.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 9.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 8.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 7.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 6.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 5.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 4.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 3.

  Preuzmite dokument

   

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 2.

  Preuzmite dokument

   

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH. br. 1.

  Preuzmite dokument

 • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2020. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH.

  Preuzmite dokument

  Plan nabavke za 2019. godinu

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 1.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 2.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 3.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 4.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 5.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 6.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 7.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 8.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 11.

   Preuzmite dokument

  • Odluka o usvajanju plana nabavke za 2019. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 12.

   Preuzmite dokument

   Plan nabavke za 2018. godinu

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 12

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 11

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 10

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 9

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 8

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 7

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 6

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 5

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 4

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 3

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 2

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju izmjene i dopune plana nabavke za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH br. 1

    Preuzmite dokument

   • Odluka o usvajanju plana nabavki za 2018. godinu u JP ''Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH.

    Preuzmite dokument

    Plan nabavke za 2017. godinu

    Plan nabavke za 2016. godinu

    • Plan nabavki za 2016. godinu JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH od 04.05.2016. godine.

     Preuzmite dokument

    Plan nabavke za 2015. godinu

    • Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2015. godinu JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH

     Preuzmite dokument

    paged
    Učitavam objave...
    link_magnifier
    #6E787E
    on
    fadeInUp
    loading
    #6E787E
    off
    Back