full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Osnovni podaci

Putevi brčko

Strateška uloga Preduzeća je da obezbjedi sistem putne mreže koji je bezbjedan i efikasan za saobraćaj vozila i pješaka, kao i da doprinese održivom razvoju preko održavanja, funkcionisanja i unapređenja putne mreže, kao podršku Vladinim integrisanim politikama za upravljanje saobraćajem i korišćenje zemljišta.

 

Ostale aktivnosti Preduzeća

Pored aktivnosti koje pripadaju glavnim aktivnostima Preduzeća, ono može obavljati i druge aktivnosti koje podržavaju registrovane djelatnosti: razvoj, projektovanje i razvoj projekata, informisanje i naučno- istraživački rad u sferi putne infrastrukture; geodetske, geološke, geotehničke i hidrološke aktivnosti istraživanja, kao i druge aktivnosti koje pomažu obavljanje registrovanih djelatnosti.

Preduzeće može obavljati i druge aktivnosti koje nisu registrovane u sudskom registru, pod uslovima i na način propisan zakonom.

Glavni ciljevi su:

 • Održavanje putne infrastrukture bezbjednom, efikasnom i pouzdanom, putem redovnog i zimskog održavanja;
 • Unapredjenje putne mreže kroz izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva;
 • Upravljanje održavanjem putne mreže promovišući bezbjednost i efikasno funkcionisanje;
 • Pružanje kvalitetne usluge korisnicima puteva i zainteresovanim stranama na pravičan i ravnopravan način;
 • Rad do granica resursa u cilju opravdanja uloženog novca;
 • Podrška i motivacija zaposlenih da postižu ciljeve preduzeća; i
 • Priprema odluka organa upravljanja u vezi sprovođenja radova na putevima za blagovremeno razmatranje u institucijama Brčko distrikta BiH.
 • Nadzor nad izgradnjom objekata,
 • Revizija projektne dokumentacije.
Brčko putevi

Opis poslovanja

Osnovne aktivnosti
Unutar djelatnosti od opšteg interesa, Preduzeće će obavljati slijedeće:

 • Upravljanje održavanjem puteva i putnih objekata;
 • Upravljanje poslovima izgradnje zaobilaznice oko grada Brčko
 • Upravljanje poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva koje Skupština distrikta odlukom povjeri Preduzeću;
 • Upravljanje održavanjem saobraćajne signalizacije na javnim putevima;
 • Zaštita putne infrastrukture putem izdavanja odgovarajućih dozvola i saglasnosti;
 • Održavanje zelenih površina u putnom pojasu;
 • Upravljanje javnim parking površinama;
 • Formulisanje trogodišnje razvojne strategije, plana održavanja puteva i poslovnog plana;
 • Ažuriranje godišnjeg i trogodišnjeg poslovnog plana u skladu sa ciljevima poslovnog plana;
 • Sprovođenje postupaka javnih nabavki za sve radove, robu i usluge, u skladu sa važećim zakonodavstvom i u cilju sprovođenja svih aktivnosti od opšteg interesa povjerenih Odlukom o osnivanju.
 • Obavljanje drugih aktivnosti i obaveza u skladu sa Zakonom o putevima Brčko distrikta BiH, kao i u skladu sa drugim važećim zakonima i propisima.
paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back