04
May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – Osiguranje objekata od požara, krađe i loma, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

 

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.