20
Mar

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu Okvirnog sporazuma putem Konkurentskog postupka za javnu nabavku radova održavanja puta L15 Krepšić-Vučilovac.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.