27
Sep

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dođelu Okvirnog sporazuma putem Otvorenog postupka javne nabavke usluga – Održavanje prohodnosti puteva i ulica u zimskom periodu u zoni grada na području Brčko distrikta BiH za sezonu 2017/2018, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.