26
Feb

Odluka o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda nabavke roba – Nabavka zvučne signalizacije za slijepe i slabovide u ul. Bulevar Mira.

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.