05
Oct

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluga osnovnog osiguranja putničkih motornih vozila.

 

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.