05
Apr

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluga održavanja GPS-a.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.