05
Oct

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluga izrade glavnog projekta kružnog toka Ilićka.

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.