15
Oct

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma – Nabavka goriva za službena vozila (interventno).

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.