15
Oct

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga iz aneksa II dio B zakona o javnim nabavkama – Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika, a usluge obuhvataju period do 31.12.2019.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.