12
Jul

Odluka o pokretanju konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda nabavke usluga – Nabavka usluga generalnog pregleda i ispitivanja mostova sa izradom elaborata o sanaciji i izradi projektne dokumentacije.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.