11
Jun

Odluka o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda nabavke roba – Nabavka goriva i maziva za službena motorna vozila.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.