24
May

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu Okvirnog sporazuma putem Konkurentskog postupka javne nabavke usluga – Nabavka bankarskih usluga, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.