21
Feb

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba za Lot1 i Lot2 – Nabavka mehanizacije , a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.