12
Mar

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma – Nabavka usluge kasko osiguranja motornih vozila.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.