07
Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu ugovora putem Otvorenog postupka za javnu nabavku roba – Nabavka parkomata i kućica sa sistemima za naplatu parkinga, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.