08
Nov

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – Nabavka parking karata, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

 

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.