16
Apr

Odluka o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda nabavke usluga – Nabavka osiguranja objekata od požara, krađe i loma.

 

Preuzmite dokument

0 Nema komentara

Comments are closed.