20
Mar

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba-Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala, a za potrebe JP „Putevi Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH.

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.