04
Dec

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba – Nabavka i ugradnja odbojnih zaštitnih ograda, a za potrebe JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

 

PREUZMITE DOKUMENT

0 Nema komentara

Comments are closed.