full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Misija i vizija

Vizija:

Siguran i efikasan sistem i mreža puteva u Brčko distriktu koji zadovoljavaju potrebe svih građana i korisnika puteva.

Misija:

Da omogući, na održiv način, sigurno i efikasno kretanje ljudi i roba, razvojem, popravljanjem i održavanjem putne mreže sa svim njenim komponentama u Brčko distriktu.

Strateška uloga

Preduzeća je da obezbjedi sistem putne mreže koji je bezbjedan i efikasan za saobraćaj vozila i pješaka, kao i da doprinese održivom razvoju preko održavanja, funkcionisanja i unapređenja putne mreže, kao podršku Vladinim integrisanim politikama za upravljanje saobraćajem i korišćenje zemljišta.

Glavni ciljevi su:

  • Održavanje putne infrastrukture bezbjednom, efikasnom i pouzdanom, putem redovnog i zimskog održavanja;
  • Unapredjenje putne mreže kroz izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva;
  • Upravljanje održavanjem putne mreže promovišući bezbjednost i efikasno funkcionisanje;
  • Pružanje kvalitetne usluge korisnicima puteva i zainteresovanim stranama na pravičan i ravnopravan način;
  • Rad do granica resursa u cilju opravdanja uloženog novca;
  • Podrška i motivacija zaposlenih da postižu ciljeve preduzeća; i
  • Priprema odluka organa upravljanja u vezi sprovođenja radova na putevima za blagovremeno razmatranje u institucijama Brčko distrikta BiH.
  • Nadzor nad izgradnjom objekata,
  • Revizija projektne dokumentacije.
Izgradnja obilaznice primjer
paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back