full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Rezultati konkursa

ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA

 

 

 

Zapisnik o procjeni kandidata za 23.06.2022. godine

.

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - RADNIK NA KONTROLI NAPLATE PARKINGA NA TERENU

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - REFERENT NA NAPLATI I PRODAJI PRETPLATNIH PARKING KARTI

  Preuzmite dokument

Zapisnik o procjeni kandidata za 28.03.2022. godine

 

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - ZAMJENIK DIREKTORA ZA RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I OSTALE POSLOVE.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - ZAMJENIK DIREKTORA ZA ODRŽAVANJE PUTNE MREŽE.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - RADNIK NA KONTROLI NAPLATE PARKINGA NA TERENU.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - REFERENT ZA KONTROLU KVALITETA UGRAĐENOG MATERIJALA.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - REFERENT ZA KONTROLU OSOVINSKOG OPTEREĆENJA, UKUPNE DOPUŠTENE MASE I DIMENZIJA VOZILA.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - STRUČNI SARADNIK ZA GEODETSKA ISPITIVANJA.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - STRUČNI SARADNIK ZA ODRŽAVANJE PARKINGA I PARKOMATA.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA GEODETSKA ISPITIVANJA.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA MARKETING I ODNOSE S JAVNOŠĆU.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA NADZOR NAD ODRŽAVANJEM PUTEVA.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE.

  Preuzmite dokument

 • ZAPISNIK O PROCJENI KANDIDATA - VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE.

  Preuzmite dokument

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back