full
image
#666666
http://www.putevibrcko.ba/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.putevibrcko.ba/
#F7941D
style1

Konkursi

AKTUELNI KONKURSI I OBAVJEŠTENJA

PISMENA TESTIRANJA

REZULTATI PISMENOG TESTA

 • JAVNI KONKURS za prijem zaposlenika u radni odnosa na neodređeno vrijeme.

  Preuzmite dokument

 • JAVNI KONKURS za imenovanje zamjenika direktora u ''JP Putevi Brčko'' d.o.o. Brčko distrikt BiH na period od 4 godine.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Zamjenik direktora za održavanje putne mreže u Distriktu.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Zamjenik direktora za finansije, računovodstvo i ostale poslove.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Viši stručni saradnik za zaštitu na radu.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Viši stručni saradnik za kontrolu naplate parkinga i usluga.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Viši stručni saradnik za plaćanje.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Administrativno-tehnički sekretar-asistent direktora/zamjenik direktora.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Viši stručni saradnik za ekologiju.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Stručni saradnik za ljudske resurse.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Viši stručni saradnik za nadzor nad održavanjem puteva.

  Preuzmite dokument

 • IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA - Stručni saradnik za strogu evidenciju i centralni ekonomat.

  Preuzmite dokument

 • POZIV NA USMENI INTERVJU - Viši stručni saradnik za zaštitu na radu.

  Preuzmite dokument

 • POZIV NA USMENI INTERVJU - Viši stručni saradnik za kontrolu naplate parkinga i usluga.

  Preuzmite dokument

 • POZIV NA USMENI INTERVJU - Administrativno-tehnički sekretar-asistent direktora/zamjenik direktora.

  Preuzmite dokument

 • POZIV NA USMENI INTERVJU - Viši stručni saradnik za nadzor nad održavanjem puteva.

  Preuzmite dokument

 • POZIV NA USMENI INTERVJU - Stručni saradnik za strogu evidenciju i centralni ekonomat.

  Preuzmite dokument

paged
Učitavam objave...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInUp
loading
#6E787E
off
Back